حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Dongguan Howe Precision Mold Co., Ltd.
تامین کنندگان تایید شده

اعتماد

مهر

تایید

تامین کننده

اعتبار

بررسی

قابلیت کننده

ارزیابی

قیمت دریافت کنید

ما یک شرکت حرفه ای قالب تزریق پلاستیک و قالب گیری هستیم. لطفاً از طریق فرم آنلاین، حفره قالب/مواد پلاستیکی/طول عمر قالب را بنویسید و طرح‌های طرح یا تصاویر محصول را پیوست کنید. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم، بهتر می‌توانیم نیازهای شما را درک کنیم و به پروژه شما پاسخ دهیم.
*پروژه
*پیام
فایل را انتخاب کنید

1 یا چند پرونده را انتخاب کنید و بارگذاری کنید ، حداکثر 10 مگابایت برای هر کدام

تماس

به:

Betty Lee (Dongguan Howe Precision Mold Co., Ltd.)