حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Dongguan Howe Precision Mold Co., Ltd.
تامین کنندگان تایید شده

اعتماد

مهر

تایید

تامین کننده

اعتبار

بررسی

قابلیت کننده

ارزیابی

قیمت دریافت کنید

ما یک تیم خدمات حرفه ای داریم که می تواند انواع خدمات سفارشی را به شما ارائه دهد و بهترین قیمت را با توجه به اسناد شما نقل کند! درخواست خود را از طریق فرم آنلاین ارسال کنید ، هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم ، بهتر می توانیم نیازهای شما را درک کنیم و به پروژه شما پاسخ دهیم.
*پروژه
*پیام
فایل را انتخاب کنید
بارگذاری پرونده ها

1 یا چند پرونده را انتخاب کنید و بارگذاری کنید ، حداکثر 10 مگابایت برای هر کدام

*پست الکترونیک
نام
تلفن

تماس

ایمیل من دو بار در هفته در به روز رسانی آخرین اطلاعات محصولات و عرضه.
به:

Betty Lee (Dongguan Howe Precision Mold Co., Ltd.)